Figur 2.27 Årslønnsvekst for alle grupper. Prosentvis endring fra året før
Anslag:
Lønnsvekst Glidning Tarifftillegg Lønnsvekst Glidning Tarifftillegg
1990 5,3 2,2 1,7
1991 5,3 1,3 1,4
1992 3,6 0,6 1,0
1993 2,9 0,9 1,1
1994 2,7 0,7 0,8
1995 3,0 1,1 1,1
1996 4,4 1,8 1,3
1997 4,3 0,9 1,4
1998 6,2 2,8 1,8
1999 5,1 0,4 1,5
2000 5,1 2,4 1,4
2001 5,5 1,6 1,5
2002 5,7 2,6 1,3 5,7 2,6 1,3
2003 4,5 0,7 1,0
2004 4