Tilbake til dokumenter

St.prp. nr. 1

(2004–2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005

Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460

Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 10. september 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave: PDC Tangen
HTML-versjon: Statens forvaltningstjeneste