[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540

Inntektskapitler: 4000–4070

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 23. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Statens forvaltningstjeneste