[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465

Inntektskapittel: 4400–4472, 5322 og 5621

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 7. oktober 2005, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II)


Innhald


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: