[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapitler: 0001–0002, 1500–1583, 2445 og 2470

Inntektskapitler: 4506–4581, 5445–5446, 5470 og 5607

Tilråding fra Moderniseringsdepartementet av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold

Særskilt vedlegg:T-0923 Oversikt over statens eiendommer


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Statens forvaltningstjeneste