[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460

Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: