[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapitler: 1300–1380

Inntektskapitler: 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5623

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: