[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapittel: 200–288 og 2410

Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Tilråding frå Utdannings- og forskingsdepartementet av 23. september 2005, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: