[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2005–2006)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2006

Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: