Dokumenter

Finansdepartementet

St.meld. nr. 1

(2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: PDC Tangen, Aurskog