[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2006–2007)

FOR BUDSJETTÅRET 2007

Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651

Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5580, 5605 og 5692

Tilråding fra Finansdepartementet av 29. september 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: