[index.htm]

Innhold

Detaljert innholdsfortegnelse


Del 1: Innledning
Kap. 1Oversikt
Kap. 2Prioriterte oppgaver i 2007
Kap. 3Oppfølging av anmodningsvedtak
Kap. 4Oversiktstabeller for budsjettet

Del 2: Budsjettforslaget for 2007
Prog.omr.Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner
Prog.omr.Programområde 23 Finansadministrasjon
Prog.omr.Programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv.

Del 3: Andre saker
Kap. 6Likestilling
Kap. 7Miljø- og ressursspørsmål
ForslagForslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2007, kapitlene 20-51 og 1600-1651, 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5580, 5605 og 5692

Vedlegg og registre
Ved. 1Ledernes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak