[TILBAKE]

St.prp. nr. 1

(2006–2007)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2007

Tilråding fra Finansdepartementet av 29. september 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: