Figur 5.4 Anslag på utviklingen i fondskapitalen i Statens pensjonsfond - Utland fram mot 2012
Mrd. kroner ved inngangen av året
1997 46,3
1998 115,2
1999 164,6
2000 220,9
2001 386,6
2002 619,3
2003 604,6
2004 847,1
2005 1011,5
2006 1390,1
2007 1782,8
2008 2093,9
2009 2467,2
2010 2829,7
2011 3172,5
2012 3496,2