Figur 7.2 Inntektsfordeling og arbeidsledighet
Inntekts-
fordeling
Ledighets-
rate
Norge 9,6 3,5
Sverige 9,1 7,0
USA 5,4 4,6
Storbritannia 6,1 5,3
Tyskland 8,5 8,3
Italia 6,5 6,8
Danmark  8,3 3,9
Frankrike  7,2 9,5