Figur 7.3 Offisiell norsk bistand, nivå og prosent av BNI
Mill. kroner og prosent av BNI
Løpende
priser
Anslag
l. priser
FNs tusen-
årsmål
Prosent
av BNI
Anslag
% av BNI
  1991 7635 0,7 1,02
  1992 7910 0,7 1,01
  1993 7193 0,7 0,88
  1994 8021 0,7 0,93
  1995 7902 0,7 0,85
  1996 8473 0,7 0,83
  1997 9241 0,7 0,83
  1998 9974 0,7 0,88
  1999 10680 0,7 0,87
  2000 11115 0,7 0,76
  2001 12103 0,7 0,79
  2002 13544 0,7 0,88
  2003 14457 0,7 0,90
  2004 14817 0,7 0,85
  2005 17946 0,7 0,92
2006 18950 18950 0,7 0,89 0,89
2007 20750 0,7 0,97
2008 22290 0,7 0,98