Figur 7.6 Utvikling i norske utslipp av klimagasser
Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Uten tiltak
siden 1990
Utslipp av
klimagasser
Utslippsfram-
skrivinger
1990 49,7 49,8
1991 48,3 47,7
1992 47,1 45,9
1993 49,9 48,1
1994 52,6 50,2
1995 52,9 49,9
1996 56,7 52,8
1997 57,6 52,7
1998 58,7 52,9
1999 60,7 53,9
2000 61,2 53,5
2001 62,6 54,8
2002 61,6 53,5
2003 62,6 54,2
2004 63,3 54,9
2005 62,7 54,2
2006 53,7 53,7
2007
2008
2009
2010 71,0 58,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 56,0