Figur 7.12 Tilstandsgraden for fredete bygninger
i privat eie pr. mai 2007
Antall bygninger
0 - Ingen tiltak nødvendig 68
1 - Ordinært vedlikeholdsbehov 328
2 - Moderate utbedringer nødvendig 402
3 - Store utbedringer nødvendig 263
Gjenstår å registrere 1597