Figur 7.13 Samlet energibruk pr. enhet brutto nasjonalprodukt (BNP),
og energibruk fordelt på fornybare og ikke-fornybare kilder
Energiforbruk (PJ) og energiintensitet, PJ pr. mill. kr
Energiforbruk
/BNP
Ikke fornybare
kilder (PJ)
Fornybare kilder (PJ)
1976 1,00 399,3 262,2
1977 0,99 422,8 258,1
1978 0,98 428,7 271,4
1979 1,01 455,7 299,1
1980 0,96 450,2 299,9
1981 0,93 421,8 312,8
1982 0,91 409,3 312,2
1983 0,90 412,8 332,0
1984 0,91 438,3 354,8
1985 0,89 449,2 370,1
1986 0,87 464,0 367,4
1987 0,88 485,8 380,0
1988 0,88 482,3 383,9
1989 0,88 480,2 385,0
1990 0,89 498,3 392,8
1991 0,85 480,9 394,2
1992 0,82 485,4 398,1
1993 0,83 512,1 407,8
1994 0,82 548,4 405,3
1995 0,80 548,2 418,9
1996 0,79 613,7 387,0
1997 0,76 612,3 410,6
1998 0,76 614,8 429,2
1999 0,75 618,5 434,4
2000 0,72 604,9 443,4
2001 0,74 657,9 434,5
2002 0,71 635,6 436,1
2003 0,71 684,0 398,1
2004 0,69 688,8 411,8
2005 0,68 653,4 459,0