Figur 7.18 Innstrammingsbehov i offentlige finanser som prosent av BNP. Generasjonsregnskapsberegninger
publisert i ulike styringsdokumenter i perioden 2001-2007
Nasjonalbudsjettet 2001 og Langtidsprogrammet 0,0 0,0
Nasjonalbudsjettet 2002 0,0 1,7
Revidert nasjonalbudsjett 2003 4,0 6,0
Nasjonalbudsjettet 2004 5,4 7,3
Perspektivmeldingen 2004 5,6 7,8
Nasjonalbudsjettet 2006 3,2 5,6
Nasjonalbudsjettet 2007 3,3 5,8
Nasjonalbudsjettet 2008 4,0 6,1