Figur 7.19 Antall personer 16 år og over, fordelt etter høyeste utdanning
Grunnskole,
ingen, uoppgitt
 Videregående
skole
 Universitets- og
høgskolenivå
1970 1536575 1124193 212182
1980 1556085 1232840 347266
1990 1448835 1435090 515546
2000 1256700 1543656 758079
2001 1244628 1550697 775867
2002 1242062 1556455 795809
2003 1239934 1557388 818981
2004 1237452 1556335 849100
2005 1243268 1552847 879759