Figur 2.2A Utvikling i offentlige finanser. Budsjettoverskudd 
Prosent av BNP
2007 2009 2012
USA -2,7 -12,8 -7,9
Japan -2,4 -10,3 -9,1
Tyskland 0,3 -3,1 -1,1
Irland 0,1 -14,2 -8,6
Hellas -6,7 -15,5 -6,9
Portugal -3,1 -10,1 -4,5
Italia -1,5 -5,3 -2,4
Spania 1,9 -11,1 -5,2
UK -2,7 -10,3 -7,0
Danmark 4,8 -2,8 -3,0
Sverige  3,6 -0,9 1,3