Figur 2.2B Utvikling i offentlige finanser. Bruttogjeld
Prosent av BNP
2007 2009 2012
USA 62,3 85,2 105,0
Japan 187,7 216,3 238,4
Tyskland 65,0 74,1 81,9
Irland 24,9 65,2 115,4
Hellas 105,4 127,1 189,1
Portugal 68,3 83,0 111,8
Italia 103,6 116,1 121,4
Spania 36,1 53,3 70,2
UK 43,9 68,3 84,8
Danmark 34,1 41,8 45,8
Sverige  40,2 42,8 32,6