Figur 2.6C Trendindikator for husholdningene og
konjunkturbarometer for industrien
Sammenveide nettotall
Konjunkturbarometer
for industrien
Trendindikator for
husholdningene
1998 5 30,9
4 31,7
1 2,1
-6 -1,5
1999 -2 -3,6
-4 13,1
0 20,9
0 23,3
2000 4 25,9
7 15,7
9 19,6
11 19,9
2001 5 14,2
4 13,2
0 14,2
2 12,0
2002 6 20,5
4 21,1
-6 8,4
-5 4,2
2003 -7 -3,5
-4 -1,1
3 21,4
5 23,1
2004 11 27,4
11 25,8
12 28,0
11 29,9
2005 11 32,6
10 28,4
11 31,7
15 27,3
2006 12 26,3
16 28,3
17 21,6
20 29,0
2007 16 30,4
11 31,0
9 24,9
7 27,9
2008 7 19,3
0 14,9
-7 7,4
-23 -21,6
2009 -19 -7,8
-7 -0,9
-4 14,3
0 15,5
2010 4 18,3
6 16,1
8 25,0
11 27,0
2011 10 29,4
10 27,6
20,6