Figur 2.8B Offentlig konsum
Gjennomsnittlig årlig vekst. Prosent 
Sverige Danmark Euro-
området
Norge
1991-1999 1,1 2,3 1,6 3,1
2000-2009 0,8 1,9 2,1 2,7
2010-2012 1,6 0,3 0,2 2,1