Figur 2.11 Konsumprisindeksen (KPI) og konsumprisindeksen justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)
Prosentvis endring fra samme måned året før
KPI KPI-JAE
2000 2,9 2,0
3,2 2,2
2,5 1,6
2,6 1,8
2,8 2,0
3,3 2,2
3,3 2,3
3,5 2,8
3,5 2,7
3,1 2,6
3,2 2,6
3,0 2,7
2001 3,4 2,8
3,6 2,9
3,7 2,8
3,8 2,6
4,3 2,7
3,8 2,4
2,7 2,6
2,7 2,4
2,4 2,3
2,2 2,5
1,8 2,5
2,1 2,7
2002 1,3 2,5
0,8 2,1
1,0 2,6
0,5 2,4
0,4 2,6
0,4 2,7
1,6 2,7
1,4 2,3
1,4 2,2
1,8 2,1
2,1 2,0
2,8 1,8
2003 5,0 1,8
4,8 2,0
3,7 1,5
2,9 1,6
2,1 1,2
1,7 0,8
1,5 0,7
2,1 0,9
2,1 0,9
1,6 0,8
1,4 0,5
0,6 0,5
2004 -1,8 0,1
-1,7 -0,1
-0,6 0,3
0,4 0,2
1,0 0,1
1,3 0,2
1,5 0,2
1,0 0,1
1,1 0,5
1,4 0,5
1,2 1,0
1,1 1,0
2005 1,1 0,7
1,0 0,7
1,0 0,7
1,3 0,8
1,6 1,1
1,7 1,1
1,4 1,1
1,9 1,3
2,0 1,3
1,8 1,2
1,8 1,1
1,8 0,9
2006 1,8 0,8
2,6 1,0
2,4 0,9
2,7 0,8
2,3 0,7
2,1 0,8
2,2 0,6
1,9 0,4
2,6 0,5
2,7 0,7
2,6 0,8
2,2 1,0
2007 1,2 1,0
0,8 1,1
1,1 1,5
0,3 1,4
0,3 1,4
0,4 1,3
0,4 1,4
0,4 1,8
-0,3 1,6
-0,2 1,4
1,5 1,5
2,8 1,8
2008 3,7 1,9
3,7 2,2
3,2 2,1
3,1 2,4
3,1 2,3
3,4 2,4
4,3 2,9
4,5 2,8
5,3 3,1
5,5 3,3
3,2 2,7
2,1 2,6
2009 2,2 2,8
2,5 3,0
2,5 2,7
2,9 2,7
3,0 2,9
3,4 3,3
2,2 2,5
1,9 2,3
1,2 2,4
0,6 2,1
1,5 2,4
2,0 2,4
2,5 2,3
3,0 1,9
3,4 1,7
3,3 1,7
2,5 1,5
1,9 1,3
1,9 1,3
1,9 1,4
1,7 0,9
2,0 1,0
1,9 1,0
2,8 1,0
2011 2,0 0,7
1,2 0,8
1,0 0,8
1,3 1,3
1,6 1,0
1,3 0,7
1,6 1,2
1,3 0,8