Figur 2.13A Sysselsatte etter næring
Sesongjustert. Indeks 1. kv. 2008 = 100
Kolonne1 Totalt Industrien Bygge- og
anleggsv.
Vareh.,
h. og r.
Offentlig
forvaltn.
Forretnings-
messig tj.
1. kv. 2008 100 100 100 100 100 100
2. kv. 2008 101,1 100,7 99,7 101,3 102,0 101,6
3. kv. 2008 101,9 101,1 99,4 102,6 102,9 102,9
4. kv. 2008 101,5 100,3 97,9 101,8 102,9 103,3
1. kv. 2009 101,1 98,2 96,3 100,3 104,2 101,6
2. kv. 2009 100,7 97,0 95,1 100,1 104,5 101,9
3. kv. 2009 100,4 95,3 94,7 98,9 105,7 99,8
4. kv. 2009 100,4 94,7 94,9 98,8 106,2 99,7
1. kv. 2010 100,1 92,4 93,4 98,4 106,4 99,6
2. kv. 2010 100,3 92,6 95,0 97,8 106,8 99,1
3. kv. 2010 100,5 92,9 96,1 98,1 107,2 98,3
4. kv. 2010 100,8 93,8 96,4 98,1 107,7 97,8
1. kv. 2011 101,0 93,5 95,6 98,6 108,0 98,9
2. kv. 2011 101,3 93,5 97,1 98,1 108,6 100,0