Figur 2.13C Arbeidsstyrken
Personer og prosent av befolkning. 15-64 Śr
Yrkesdeltakelse.
Prosent av befolkning
Arbeidsstyrke.
1 000 personer
2004 79,1 2349
2005 78,9 2366
2006 78,2 2400
2007 78,9 2455
2008 80,2 2535
2009 79,0 2528
2010 78,3 2532