Figur 3.2B Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Prosentvis endring fra året før
Underliggende
utgiftsvekst
Forslag NB12
1985 3,3
1986 2,4
1987 1,6
1988 3,8
1989 5
1990 4,7
1991 4,3
1992 3,8
1993 1,2
1994 -0,2
1995 -0,6
1996 1,2
1997 2,1
1998 2,3
1999 2
2000 2,1
2001 2,9
2002 3,5
2003 0,9
2004 2,2
2005 1,3
2006 1,0
2007 2,3
2008 2,4
2009 5,5
2010 1,3
2011 2,8
2012 2,1