Figur 3.5A Antall eldre over 67 Śr
Gjennomsnittlig Śrlig endring i angitte 5-Śrsperioder. 1 000 personer
1995-2000 -1,6
2000-2005 -1,5
2005-2010 6,2
2010-2015 20,8
2015-2020 19,6
2020-2025 21,4