Figur 3.9 Netto nasjonalformue per innbygger. 2009
Prosent
Petroleumsformue 4,4
Finanskapital 2,8
Realkapital 8,4
Framtidig og nåværende arbeidsinnsats 84,4