Figur 3.10 Anslått inndekningsbehov i offentlige finanser i 2060
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Referanseforløp - uendret politikk og atferd 7,4 7,4
Standardvekst i helse og omsorg 15,3 7,4
Høy olje- og gasspris  5,7 7,4
Økt arbeidstilbud 2,3 7,4
Lavere gj.snittlig arbeidstid  14,1 7,4
Høy produktivtetsvekst  7,8 7,4