Figur 3.11B Aktivitetsutvikling i kommunesektoren
Reell endring i prosent
1990 0,9
1991 5,5
1992 3,6
1993 1,7
1994 2,2
1995 2,0
1996 2,1
1997 5,4
1998 2,6
1999 3,1
2000 -0,9
2001 2,8
2002 1,7
2003 0,9
2004 1,6
2005 -1,1
2006 2,9
2007 5,3
2008 3,3
2009 4,5
2010 1,0
2011 1,3