Figur 3.11C Sysselsetting i kommunesektoren
Endring fra  samme periode året før. 1 000 personer
2002 7,5
2003 -0,6
2004 0,2
2005 1,5
2006 13,1
2007 12,3
2008 16,6
2009 16,9
2010 10,2
1. halvår 2011 9,5