Figur 3.11D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og
nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Bruttoin-
vesteringer 
Netto-
finansinv.
1990 10,1 -0,9
1991 10,0 -1,8
1992 9,4 -0,3
1993 8,8 0,0
1994 8,9 2,6
1995 9,6 -0,4
1996 9,6 -0,5
1997 12,3 -0,9
1998 12,1 -3,2
1999 12,4 -4,8
2000 11,1 -2,5
2001 11,3 -3,6
2002 12,3 -7,3
2003 12,8 -7,4
2004 12,4 -4,7
2005 11,0 -1,4
2006 11,5 0,3
2007 13,0 -4,5
2008 13,1 -8,7
2009 13,3 -6,9
2010 14,2 -6,9
2011 13,7 -6,3