Figur 3.12A Netto driftsresultat i kommunesektoren
Prosent av driftsinntektene
                     Kolonne1 Netto
driftsres.
Gj.snitt
1990-2005
Gj.snitt
2005-2010
1990 2,7 2,4
1991 2,4 2,4
1992 3,0 2,4
1993 2,5 2,4
1994 5,1 2,4
1995 3,2 2,4
1996 2,9 2,4
1997 4,6 2,4
1998 2,0 2,4
1999 1,0 2,4
2000 1,7 2,4
2001 0,9 2,4
2002 0,6 2,4
2003 0,6 2,4
2004 2,2 2,4
2005 3,6 2,4
2006 5,5 2,9
2007 2,5 2,9
2008 0,4 2,9
2009 3,0 2,9
2010 3,2 2,9