Figur 3.12B Underskudd før lånetransaksjoner og
nettogjeld i kommunesektoren
Prosent av inntektene
Netto-
finansinv.
Nettogjeld
1990 -0,9 37,0
1991 -1,8 31,0
1992 -0,3 34,3
1993 0,0 32,7
1994 2,6 28,6
1995 -0,4 27,2
1996 -0,5 24,1
1997 -0,9 13,0
1998 -3,2 13,7
1999 -4,8 13,1
2000 -2,5 10,9
2001 -3,6 14,5
2002 -7,3 12,9
2003 -7,4 19,1
2004 -4,7 22,3
2005 -1,4 24,5
2006 0,3 19,3
2007 -4,5 22,3
2008 -8,7 32,9
2009 -6,9 36,1
2010 -6,9 39,0