Figur 3.13 Gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt
Prosent
1. desil 2. desil 3. desil 4. desil 5. desil 6. desil 7. desil 8. desil 9. desil 10. desil Siste 5 pst. Siste 1 pst. Siste 0,1 pst.
2000 7,9 7,9 12,2 17,4 20,6 23,0 24,3 25,7 28,4 30,9 30,7 26,8 20,8
2005 9,1 8,9 12,0 16,6 19,9 22,5 24,1 25,4 27,8 25,8 24,0 17,2 10,3
2009 6,6 9,3 11,9 16,4 20,0 22,2 23,7 25,1 27,7 34,0 35,8 37,7 37,5