Figur 3.15 Overgang fra gjeldende Basel II krav til Basel III-krav for kapitaldekning
Prosent av risikovektet beregningsgrunnlag
  Egen-
kapital
Hybrid-
kapital
Tilleggs-
kapital
Bevarings-
buffer
Motsyklisk
buffer
2 % 2 % 4 %
Basel II 2 % 2 % 4 %
2 % 2 % 4 %
2013 3,5 % 1 % 3,5 %
2014 4 % 1,5 % 2,5 %
2015 4,5 % 1,5 % 2 %
2016 4,5 % 1,5 % 2 % 0,625 % 0,625 %
2017 4,5 % 1,5 % 2 % 1,25 % 1,25 %
2018 4,5 % 1,5 % 2 % 1,875 % 1,875 %
4,5 % 1,5 % 2 % 2,5 % 2,5 %
Basel III 4,5 % 1,5 % 2 % 2,5 % 2,5 %
4,5 % 1,5 % 2 % 2,5 % 2,5 %