Figur 3.16A Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder
  helserelaterte trygdeordninger
Prosent
  Uføretrygd Arbeids-
avkl.penger
Sykepenger
1995 8,6 2,1 2,6
2000 9,9 2,9 4,3
2005 10,2 4,6 4,2
2010 9,5 5,5 4,2
2011 9,6 5,6 4,1