Figur 3.16B Samlet sykefravær i prosent av avtalte dagsverk
                      Kolonne1                      Kolonne1 Samlet
sykefravær
Måltall i
IA-avtalen
1990 5,4
1991 5,3
1992 5,0
1993 4,7
1994 4,4
1995 4,8
1996 5,3 5,6
1997 5,6 5,6
1998 6,0 5,6
1999 6,4 5,6
2000 7,2 5,6
2001 7,4 5,6
2002 7,8 5,6
2003 8,2 5,6
2004 7,1 5,6
2005 6,7 5,6
2006 6,9 5,6
2007 6,9 5,6
2008 7,0 5,6
2009 7,5 5,6
2010 6,8 5,6
1. halvår 2011 6,9 5,6