Figur 3.16C Arbeidsledighet og tiltaksplasser for ledige
med behov for arbeidsrettet bistand
áááááááááááááááááá ááKolonne1 Tiltaks-plasser AKU-ledige i pst.
av arbeidsstyrken (h°yre akse)
2003 13,7 4,4
2004 17,1 4,4
2005 14,2 4,5
2006 11,7 3,4
2007 11,5 2,5
2008 11,0 2,6
2009 17,0 3,2
2010 18,5 3,6
2011 18,3 3,3
2012 17,0 3,3