Figur 3.19B Årslønnsvekst for alle grupper og antall arbeidsledige (AKU)
i prosent av arbeidsstyrken
Årsgjennomsnitt
                      Kolonne1 AKU-
ledighet
Årslønns-
vekst
Anslag
AKU-led.
Anslag
årslønnsv.
1990 5,1 5,3
1991 5,3 5,3
1992 5,7 3,6
1993 5,8 2,9
1994 5,2 2,7
1995 4,8 3,0
1996 4,7 4,4
1997 3,9 4,3
1998 3,1 6,2
1999 3,1 5,1
2000 3,3 4,4
2001 3,4 4,8
2002 3,8 5,7
2003 4,4 4,5
2004 4,4 3,5
2005 4,5 3,3
2006 3,4 4,1
2007 2,5 5,4
2008 2,6 6,3
2009 3,2 4,2
2010 3,6 3,7 3,6 3,7
2011 3,3 4,0
2012 3,3 4,0