Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 4 Forvaltningen av Statens pensjosfond
Figur 4.1 Nominell verdiutvikling i Statens pensjonsfond utlands delporteføljer målt i fondets valutakurv