Figur 4.1 Nominell verdiutvikling i Statens pensjonsfond utlands
delporteføljer målt i fondets valutakurv
Indeks ved utgangen av 1997 = 100
  Total Aksjer Obliga-
sjoner
jan.98          101,2          100,0          101,2
feb.98          102,3          106,0          101,7
mar.98          103,7          111,4          102,2
apr.98          104,0          111,4          102,5
mai.98          104,9          111,4          104,0
jun.98          105,9          113,8          104,1
jul.98          106,5          114,5          104,6
aug.98          101,8            98,8          106,7
sep.98          102,1            96,0          108,9
okt.98          104,8          102,8          108,8
nov.98          108,3          110,5          109,3
des.98          109,3          112,9          109,3
jan.99          111,1          115,9          110,3
feb.99          109,9          115,0          108,9
mar.99          112,5          120,3          109,8
apr.99          115,3          126,7          110,6
mai.99          113,3          122,5          109,8
jun.99          114,7          128,7          108,3
jul.99          114,1          127,6          108,0
aug.99          114,3          128,2          107,9
sep.99          113,8          126,4          108,2
okt.99          116,1          132,6          108,2
nov.99          119,0          140,1          108,5
des.99          122,8          152,1          108,2
jan.00          120,6          145,7          108,1
feb.00          122,8          150,5          109,0
mar.00          125,8          156,2          110,5
apr.00          125,0          153,7          110,6
mai.00          124,2          150,4          111,0
jun.00          125,8          153,5          111,8
jul.00          125,7          152,2          112,5
aug.00          128,2          159,0          112,8
sep.00          126,1          152,0          113,2
okt.00          126,4          151,7          113,9
nov.00          125,1          143,9          115,8
des.00          125,9          143,3          117,3
jan.01          127,4          146,0          118,2
feb.01          124,1          134,9          119,1
mar.01          122,4          129,2          119,6
apr.01          125,1          138,3          118,3
mai.01          124,7          137,1          118,5
jun.01          123,7          133,5          119,1
jul.01          123,2          129,0          121,0
aug.01          121,2          121,4          122,4
sep.01          117,2          109,2          123,2
okt.01          120,6          113,5          126,0
nov.01          122,5          119,8          124,6
des.01          122,8          122,4          123,2
jan.02          122,1          120,0          123,6
feb.02          122,2          119,6          124,1
mar.02          123,5          125,1          122,5
apr.02          122,9          121,1          124,2
mai.02          122,6          119,5          124,8
jun.02          119,9          110,1          126,8
jul.02          116,5            99,9          128,3
aug.02          117,7            99,8          130,5
sep.02          113,8            88,5          132,8
okt.02          116,3            94,7          132,1
nov.02          118,8            99,5          132,6
des.02          117,0            92,5          135,4
jan.03          115,5            88,2          136,6
feb.03          115,5            86,3          138,4
mar.03          115,0            85,3          138,4
apr.03          119,3            92,7          139,3
mai.03          122,7            95,9          142,8
jun.03          123,9            98,6          142,2
jul.03          124,0          102,1          139,0
aug.03          125,6          105,1          139,1
sep.03          126,0          102,8          142,0
okt.03          128,2          109,0          140,3
nov.03          128,7          109,6          140,6
des.03          131,7          113,6          142,6
jan.04          133,3          116,2          143,2
feb.04          135,4          118,9          144,7
mar.04          135,6          118,0          145,8
apr.04          134,4          118,1          143,5
mai.04          134,0          117,8          143,0
jun.04          135,4          120,2          143,4
jul.04          134,5          116,9          144,6
aug.04          135,8          117,0          147,1
sep.04          137,3          119,0          147,9
okt.04          138,7          120,4          149,3
nov.04          140,9          124,4          149,9
des.04          143,5          128,4          151,3
jan.05          144,3          128,8          152,4
feb.05          145,5          132,4          151,7
mar.05          145,0          131,0          151,8
apr.05          144,7          127,9          153,7
mai.05          148,1          133,8          155,2
jun.05          150,5          137,4          156,5
jul.05          152,5          143,0          155,7
aug.05          153,6          143,2          157,3
sep.05          155,3          148,7          156,4
okt.05          153,2          145,5          155,1
nov.05          156,4          152,3          155,5
des.05          159,4          157,3          157,0
jan.06          161,7          163,3          156,6
feb.06          162,2          164,3          156,8
mar.06          163,0          168,6          155,3
apr.06          163,1          170,3          154,4
mai.06          160,2          162,0          154,9
jun.06          160,4          163,0          154,7
jul.06          161,8          163,8          156,4
aug.06          164,8          168,1          158,5
sep.06          166,8          171,4          159,5
okt.06          169,2          176,9          160,0
nov.06          170,8          178,7          161,4
des.06          172,0          184,1          160,1
jan.07          172,9          187,3          159,5
feb.07          173,5          185,3          161,6
mar.07          174,6          188,9          161,3
apr.07          177,5          196,0          161,7
mai.07          179,3          203,6          160,2
jun.07          178,5          202,9          159,3
jul.07          177,5          198,0          160,8
aug.07          177,7          196,5          161,9
sep.07          180,5          202,3          162,7
okt.07          183,7          208,3          163,9
nov.07          180,3          198,4          165,0
des.07          179,4          196,7          164,8
jan.08          173,1          178,3          167,8
feb.08          172,6          177,0          167,9
mar.08          169,3          171,8          166,2
apr.08          174,0          182,7          165,3
mai.08          174,9          186,0          164,1
jun.08          166,1          169,0          163,4
jul.08          164,9          165,5          164,6
aug.08          166,7          167,5          166,2
sep.08          153,3          146,8          161,4
okt.08          137,3          122,2          156,0
nov.08          134,6          115,2          159,0
des.08          137,6          116,6          163,9
jan.09          132,4          109,8          161,3
feb.09          126,4          100,3          160,4
mar.09          130,9          106,3          162,5
apr.09          140,3          119,9          163,9
mai.09          146,5          127,6          166,8
jun.09          147,5          127,0          170,7
jul.09          156,8          137,7          175,9
aug.09          162,4          143,9          179,7
sep.09          167,5          149,5          183,0
okt.09          165,4          145,9          184,2
nov.09          168,6          149,6          186,3
des.09          172,8          156,6          184,4
jan.10          170,1          151,4          186,8
feb.10          171,6          153,3          187,6
mar.10          179,5          164,3          188,4
apr.10          180,3          165,1          189,1
mai.10          172,9          154,0          189,7
jun.10          169,8          149,1          190,3
jul.10          176,5          157,8          192,6
aug.10          175,0          153,4          196,5
sep.10          182,1          163,8          196,9
okt.10          185,3          168,4          197,0
nov.10          183,2          167,4          193,1
des.10          189,4          177,5          192,0
jan.11          191,0          179,9          192,1
feb.11          194,1          184,0          192,9
mar.11          193,3          182,6          193,4
apr.11          196,9          186,8          195,6
mai.11          196,2          184,7          197,2
jun.11          193,9          181,4          196,8