FIN - Budsjett 2002

[Opp ett nivå]


Finansdepartementet:

(Korrigert foreløpig utgave)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002


Innhold