Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål fra Arbeiderpartiet

 • Svar på spørsmål 1030 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirken, omstillingsmidler Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1029 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkevalg Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1028 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Rentekompensasjon kirker Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1027 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Bevilgninger til Kirken og andre trossamfunn mv., realvekst Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1026 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Endringer i bevilgninger til kirker og trossamfunn mv., Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1025 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Lønnsutgifter til kirkeansatte som motsetter seg virksomhetsoverføring Publisert: 01.11.2016 13:22
 • Svar på spørsmål 1024 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirken, anslag for pris- og lønnsvekst Publisert: 01.11.2016 13:17
 • Svar på spørsmål 1023 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens driftsutgifter sammenlignet med 2016 Publisert: 01.11.2016 13:16
 • Svar på spørsmål 1022 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens egenkapital sammenlignet med driftsutgiftene Publisert: 01.11.2016 13:16
 • Svar på spørsmål 1021 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens behov for egenkapital Publisert: 01.11.2016 13:16
 • Svar på spørsmål 1020 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Isgående forskningsfartøy Publisert: 27.10.2016 11:01
 • Svar på spørsmål 1019 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Egenbetaling ved offentlige fagskoler Publisert: 26.10.2016 15:06
 • Svar på spørsmål 1018 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016

  Antall kvalifiserte søkere til fagskoler uten tilbud

  Publisert: 26.10.2016 08:36
 • Svar på spørsmål 1017 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Opplæringsplasser i videregående skole Publisert: 27.10.2016 12:54
 • Svar på spørsmål 1016 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Øremerkede bevilgninger fylkeskommunen Publisert: 28.10.2016 15:40
 • Svar på spørsmål 1015 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Øremerkede bevilgninger til kommunene Publisert: 28.10.2016 15:40
 • Svar på spørsmål 1014 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Makspris SFO Publisert: 28.10.2016 14:55
 • Svar på spørsmål 1013 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfaglig opplæring Publisert: 28.10.2016 14:55
 • Svar på spørsmål 1012 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Nybygg i UH i 2017 Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1011 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Vedlikeholdsetterslepet i UH siste 20 år Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1010 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Rehabilitering av statlig eiendomsmasse Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1009 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  25 studieplasser i kiropraktikk Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1008 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Finansieringskategori for ev. kiropraktorutdanning Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1007 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kompetansekrav lærere Publisert: 27.10.2016 12:54
 • Svar på spørsmål 1006 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Økt lærlingtilskudd Publisert: 28.10.2016 14:55
 • Svar på spørsmål 1005 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Forsøksordning arbeidslivsrådgivere Publisert: 28.10.2016 15:40
 • Svar på spørsmål 1004 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Hospitering blant rådgivere i ungdomsskolen Publisert: 28.10.2016 14:55
 • Svar på spørsmål 1003 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfagelever og praksisopphold Publisert: 27.10.2016 12:54
 • Svar på spørsmål 1002 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Tiltak i yrkesfagløftet Publisert: 28.10.2016 15:40
 • Svar på spørsmål 1001 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Erasmus+: endring totalt og fra valutakurs Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 1000 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Satsinger ifm. ny nasjonal kompetansestrategi Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 999 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Samfunnskontrakt for flere læreplasser Publisert: 28.10.2016 14:54
 • Svar på spørsmål 998 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Samfunnskontrakt for flere læreplasser Publisert: 28.10.2016 14:54
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Støtten til Word Skills Norway Publisert: 31.10.2016 14:27
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Strategi for språk-, lese- og skriveopplæring Publisert: 28.10.2016 13:59
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Fordeling av RNB-studieplasser innen IKT og helsefag Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Endring i bevilgning til hver enkelt UH-institusjon Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 993 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kostnad for UH-sammenslåinger Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 992 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Strategi for språk-, lese- og skriveopplæring Publisert: 28.10.2016 13:58
 • Svar på spørsmål 991 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Realfagskommuner Publisert: 27.10.2016 12:54
 • Svar på spørsmål 990 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Etter- og videreutdanning for lærere Publisert: 27.10.2016 12:53
 • Svar på spørsmål 989 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny UH-finansiering: Kandidatindikatoren Publisert: 25.10.2016 14:57
 • Svar på spørsmål 988 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny UH-finansiering: Fordelingseffekter mellom nye og gamle universiteter Publisert: 25.10.2016 14:56
 • Svar på spørsmål 987 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Tilbudsstruktur yrkesfaglige utdanningsprogram Publisert: 28.10.2016 13:58
 • Svar på spørsmål 986 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny levekårsundersøkelse for studenter Publisert: 25.10.2016 14:56
 • Svar på spørsmål 985 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Sosial utjevning i høyere utdanning Publisert: 26.10.2016 08:36
 • Svar på spørsmål 984 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kjønnsbalanse i norsk høyere utdanning Publisert: 25.10.2016 14:56
 • Svar på spørsmål 983 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Økninger og reduksjoner på marin og maritim forskning og utdanning Publisert: 25.10.2016 14:56
 • Svar på spørsmål 982 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Satsing på hav, marin og maritim forskning og utdanning 2009-2017 Publisert: 25.10.2016 14:56
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  UH-tiltak for arbeid og omstilling Publisert: 26.10.2016 15:06