Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om skatter/avgifter fra Venstre

 • Svar på spørsmål 498 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Merverdiavgiftsfritak for finansielle tjenester Publisert: 31.10.2016 08:29
 • Svar på spørsmål 497 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Fritak for merverdiavgift for finansielle tjenester Publisert: 31.10.2016 15:51
 • Svar på spørsmål 496 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Merverdiavgift og marginskatt på finansielle tjenester Publisert: 31.10.2016 14:17
 • Svar på spørsmål 495 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Finansskatten og kredittilgang Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 494 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Vurdering av finansskatten Publisert: 21.10.2016 15:53
 • Svar på spørsmål 475 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Redusert rentefradrag Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 474 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Form på Lafferkurven Publisert: 21.10.2016 15:53
 • Svar på spørsmål 473 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Antall nullskatteytere ved fjerning av formuesskatt Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 472 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Formuesskatt for personer med næringsrelatert kapital

  Publisert: 31.10.2016 08:29
 • Svar på spørsmål 471 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Utviklingen i selskapsskatter

  Publisert: 21.10.2016 16:00
 • Svar på spørsmål 470 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Investeringer i næringsrelatert kapital Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 469 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Dynamiske virkninger av lavere marginalskatt på arbeid og kapital Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Korrigert svar på spørsmål 468 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Avkastning av investeringer i bolig og aksjer

  Publisert: 04.11.2016 13:03
 • Svar på spørsmål 467 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Antall familieeide bedrifter Publisert: 24.10.2016 11:53
 • Svar på spørsmål 466 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Gini i OECD-land

  Publisert: 21.10.2016 08:51
 • Svar på spørsmål 465 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Virkning på Gini av skatteendringer 2002-2017

  Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 464 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Virkning på Gini av skatt på utbytte og formuesskatt Publisert: 26.10.2016 15:47
 • Svar på spørsmål 462 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Utbytteskatt i perioden 2001-2017 Publisert: 21.10.2016 08:51
 • Svar på spørsmål 461 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016

  Fordeling av formueskomponenter

  Publisert: 27.10.2016 18:04
 • Svar på spørsmål 460 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Detaljerte skatte- og avgiftsendringer 2000-2017 Publisert: 26.10.2016 08:14