Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «formuesskatten»

 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Nullskattytere ved fjerning av formuesskatten Publisert: 02.06.2017 15:39
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Formuesskatt etter intervaller for netto ligningsformue Publisert: 02.06.2017 12:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Næringsrelatert kapital eid av hhv. norske skatteytere, utenlandske eiere og det offentlige Publisert: 02.06.2017 12:15
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 23.05.2017

  Fordeling skatteendringer 2014-2017

  Publisert: 02.06.2017 12:15
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Gini-koeffisienten og skatte- og avgiftsendringer over tid Publisert: 31.05.2017 11:07
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Gini-koeffisienten

  Publisert: 31.05.2017 11:07
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Ulike formueskomponenter

  Publisert: 31.05.2017 11:06
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Detaljert oversikt over skatte- og avgiftsendringer i perioden 2000 til 2017

  Publisert: 31.05.2017 11:06
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Desilfordelt netto ligningsformue

  Publisert: 31.05.2017 11:06
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Desilfordelt formuesoversikt Publisert: 02.06.2017 10:28
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  desilfordelt inntektsoversikt i perioden 2006-2017 Publisert: 02.06.2017 10:28
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2017
  Lettelser i formuesskatten, geografisk fordeling Publisert: 24.05.2017 08:18
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Inntektsoversikt 2017-bruttoinntektsintervaller

  Publisert: 02.06.2017 10:28
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2017
  Formuesskatt og arbeidsplasser Publisert: 29.05.2017 10:23
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017
  Formuesskatt for næringsrelatert kapital 2000-2017 Publisert: 02.06.2017 10:28
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 23.05.2017

  Personer i formuesskatteposisjon

  Publisert: 31.05.2017 11:06
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Fordeling av samlede skatteendringer i perioden

  Publisert: 02.06.2017 10:27