Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 4 Skatte- og avgiftspolitikken
Figur 4.1A Lønnsomhet i havbrukssektoren. Gjennomsnitt 2008-2016
Figur 4.1B Lønnsomhet i havbrukssektoren. Avkastning på kapital
Figur 4.2 Kursutvikling for sjømatselskaper på Oslo Børs (OBSFX) sammenlignet med hovedindeksen (OSEBX)